Sklep o razrešitvi in imenovanju v občinski volilni komisiji Občine Ribnica na Pohorju