Vloga za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Ribnica na Pohorju

Organizacijska enota

Opis postopka

Dodatna pojasnila