Zahteva za izdajo lokacijske informacije

Oddaj vlogo

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov