Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Organizacijska enota

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov