JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

21.03.2019 Rok D. 1282
21.03.2019
Javni razpisi in javni natečaji
31.12.2019 ob 00:00
21.03.2019
Rok Držečnik
rok.drzecnik@ribnicanapohorju.si
02 88 80 557