Preklic prepovedi vožnje tovornih vozil z osno obremenitvijo nad 4T

16.03.2020 Rok D. 103