POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE, KI BODO DNE, 23.10.2022

2. 9. 2022 Nataša U. (OBČINSKA UPRAVA) 108