SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2022 V OBČINI RIBNICA NA POHORJU

20. 9. 2022 Nataša U. (OBČINSKA UPRAVA) 134