Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občiskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v občini Ribnica na Pohorju

Predpisi, na katere predpis vpliva