Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Ribnica na Pohorju

Predpisi, na katere predpis vpliva