Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Ribnica na Pohorju

Predpisi, na katere predpis vpliva