Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika za vrednotenje programov kulture v Občini Ribnica na Pohorju

Predpisi, na katere predpis vpliva